بیوگرافی کامل ژیلا سهرابی

متن کامل بیوگرافی ژیلا سهرابی

«ژیلا سهرابی» در آثاری همچون «پرده‌نشین»، «تبریز در مه»، «شام عروسی»، «سیمای زنی در دوردست»، «صاعقه»، «امیرکبیر»، «خاک و خون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ژیلا سهرابی

«ژیلا سهرابی» در آثاری همچون «پرده‌نشین»، «تبریز در مه»، «شام عروسی»، «سیمای زنی در دوردست»، «صاعقه»، «امیرکبیر»، «خاک و خون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ژیلا سهرابی

آخرین مشارکت های کاربران