بیوگرافی کامل صغری عبیسی

متن کامل بیوگرافی صغری عبیسی

«صغری عبیسی» در آثاری همچون «عصر روز دهم»، «بید مجنون»، «قدمگاه»، «ملاقات با طوطی»، «شکلات»، «مهمان مامان»، «دختر ایرونی»، «واکنش پنجم»، «نان، عشق، موتور 1000»، «نیمه پنهان»، «کاغذ بی‌خط»، «همسر دلخواه من»، «شهرت»، «کودک و سرباز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صغری عبیسی

«صغری عبیسی» در آثاری همچون «عصر روز دهم»، «بید مجنون»، «قدمگاه»، «ملاقات با طوطی»، «شکلات»، «مهمان مامان»، «دختر ایرونی»، «واکنش پنجم»، «نان، عشق، موتور 1000»، «نیمه پنهان»، «کاغذ بی‌خط»، «همسر دلخواه من»، «شهرت»، «کودک و سرباز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز صغری عبیسی
جوایز صغری عبیسی
جوایز صغری عبیسی
صغری عبیسی در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صغری عبیسی