بیوگرافی کامل بهرنگ دزفولی‌زاده

متن کامل بیوگرافی بهرنگ دزفولی‌زاده

«بهرنگ دزفولی‌زاده» در آثاری همچون «بی صدا حلزون»، «استون»، «خندوانه»، «برمودا»، «هست و نیست»، «یک دزدی عاشقانه»، «دژاوو»، «این سیب هم برای تو»، «حراج»، «افق عمودی است»، «همه چیز برای فروش»، «نقش نگار»، «قاعده تصادف»، «میگرن»، «یک سطر واقعیت»، «اسب حیوان نجیبی است»، «علفزار»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «آناهیتا»، «چهره به چهره»، «خروس جنگی»، «جستجوگران»، «ملودی»، «محیا»، «خواستگار محترم»، «گناه من»، «6/45: ارتفاع»، «گیس بریده»، «پیشنهاد 50 میلیونی»، «پروانه ای در مه» به عنوان «کارگردان»، «مدیر فیلمبرداری»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرنگ دزفولی‌زاده

«بهرنگ دزفولی‌زاده» در آثاری همچون «بی صدا حلزون»، «استون»، «خندوانه»، «برمودا»، «هست و نیست»، «یک دزدی عاشقانه»، «دژاوو»، «این سیب هم برای تو»، «حراج»، «افق عمودی است»، «همه چیز برای فروش»، «نقش نگار»، «قاعده تصادف»، «میگرن»، «یک سطر واقعیت»، «اسب حیوان نجیبی است»، «علفزار»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «آناهیتا»، «چهره به چهره»، «خروس جنگی»، «جستجوگران»، «ملودی»، «محیا»، «خواستگار محترم»، «گناه من»، «6/45: ارتفاع»، «گیس بریده»، «پیشنهاد 50 میلیونی»، «پروانه ای در مه» به عنوان «کارگردان»، «مدیر فیلمبرداری»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرنگ دزفولی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران