بیوگرافی کامل حمیدرضا فلاحی

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا فلاحی

«حمیدرضا فلاحی» در آثاری همچون «هزارپا»، «فرار از اردو»، «پوسته»، «چهره به چهره»، «شهرآشوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا فلاحی

«حمیدرضا فلاحی» در آثاری همچون «هزارپا»، «فرار از اردو»، «پوسته»، «چهره به چهره»، «شهرآشوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.4
1396
6.8
1393
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا فلاحی

آخرین مشارکت های کاربران