بیوگرافی کامل سادات اشکوری

متن کامل بیوگرافی سادات اشکوری

«سادات اشکوری» در آثاری همچون «خانه زیر آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سادات اشکوری

«سادات اشکوری» در آثاری همچون «خانه زیر آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سادات اشکوری

آخرین مشارکت های کاربران