بیوگرافی کامل شاهرخ سخایی

متن کامل بیوگرافی شاهرخ سخایی

«شاهرخ سخایی» در آثاری همچون «دایره‌زنگی»، «مهمان مامان»، «به من نگاه کن»، «مرد عوضی»، «دو فیلم با یک بلیط»، «پنالتی»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «پرونده هاوانا»، «تب»، «بمانی»، «سگ‌کشی»، «سیب سرخ حوا»، «مرسدس»، «راز مینا»، «عشق گمشده»، «قانون»، «دایره سرخ»، «سفر»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «لبه تیغ»، «دادستان»، «پرنده آهنین»، «عروس حلبچه»، «نقش عشق»، «تمام وسوسه‌های زمین»، «الماس بنفش»، «طپش»، «خارج از محدوده»، «محموله»، «روزهای انتظار»، «مادیان»، «آن سوی مه»، «تفنگ شکسته» به عنوان «بازیگر»، «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شاهرخ سخایی

«شاهرخ سخایی» در آثاری همچون «دایره‌زنگی»، «مهمان مامان»، «به من نگاه کن»، «مرد عوضی»، «دو فیلم با یک بلیط»، «پنالتی»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «پرونده هاوانا»، «تب»، «بمانی»، «سگ‌کشی»، «سیب سرخ حوا»، «مرسدس»، «راز مینا»، «عشق گمشده»، «قانون»، «دایره سرخ»، «سفر»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «لبه تیغ»، «دادستان»، «پرنده آهنین»، «عروس حلبچه»، «نقش عشق»، «تمام وسوسه‌های زمین»، «الماس بنفش»، «طپش»، «خارج از محدوده»، «محموله»، «روزهای انتظار»، «مادیان»، «آن سوی مه»، «تفنگ شکسته» به عنوان «بازیگر»، «عکاس» حضور داشته است.

جوایز شاهرخ سخایی
جوایز شاهرخ سخایی
جوایز شاهرخ سخایی
شاهرخ سخایی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاهرخ سخایی

آخرین مشارکت های کاربران