بیوگرافی کامل منا شمس‌الدینی

متن کامل بیوگرافی منا شمس‌الدینی

«منا شمس‌الدینی» در آثاری همچون «رئیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منا شمس‌الدینی

«منا شمس‌الدینی» در آثاری همچون «رئیس» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منا شمس‌الدینی

آخرین مشارکت های کاربران