بیوگرافی کامل مهدی میامی

متن کامل بیوگرافی مهدی میامی

«مهدی میامی» در آثاری همچون «یحیی»، «شلیک نهایی»، «مهر خاموش»، «ستایش 3»، «بانوی سردار»، «دخمه»، «تمرین برای اجرا»، «دامنه‌های سفید»، «پیشواز»، «عکاسخانه»، «ساختمان 85»، «خاک و آتش»، «راه آبی ابریشم»، «کیش و مات»، «جستجوگران»، «مخمصه»، «خواب زمستانی»، «بچه‌های ابدی»، «ایستگاه بهشت»، «محاکمه»، «شهریار»، «از دوردست»، «محکومین بهشت»، «جایی برای زندگی»، «شوریده»، «جنایت»، «برگ برنده»، «دایره تردید»، «رویای جوانی»، «سفر به فردا»، «دعوت به شام»، «کمکم کن»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «جنگجوی پیروز»، «گل من گلی»، «راه افتخار»، «حسرت»، «سه مرد عامی»، «مرد ناتمام»، «آهوی وحشی»، «گزل»، «چون باد»، «...تاغروب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «جدال»، «گنج»، «بازجویی یک جنایت»، «جاده»، «مهره»، «تردست» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی میامی

«مهدی میامی» در آثاری همچون «یحیی»، «شلیک نهایی»، «مهر خاموش»، «ستایش 3»، «بانوی سردار»، «دخمه»، «تمرین برای اجرا»، «دامنه‌های سفید»، «پیشواز»، «عکاسخانه»، «ساختمان 85»، «خاک و آتش»، «راه آبی ابریشم»، «کیش و مات»، «جستجوگران»، «مخمصه»، «خواب زمستانی»، «بچه‌های ابدی»، «ایستگاه بهشت»، «محاکمه»، «شهریار»، «از دوردست»، «محکومین بهشت»، «جایی برای زندگی»، «شوریده»، «جنایت»، «برگ برنده»، «دایره تردید»، «رویای جوانی»، «سفر به فردا»، «دعوت به شام»، «کمکم کن»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «جنگجوی پیروز»، «گل من گلی»، «راه افتخار»، «حسرت»، «سه مرد عامی»، «مرد ناتمام»، «آهوی وحشی»، «گزل»، «چون باد»، «...تاغروب»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «جدال»، «گنج»، «بازجویی یک جنایت»، «جاده»، «مهره»، «تردست» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
0.0
اکران نشده
7.0
اکران نشده
7.0
1397
0.0
1397
0.0
1396
6.8
1394
0.0
1391
7.0
1390
0.0
1390
0.0
1389
7.0
1389
6.8
1387
6.9
1387
0.0
1387
7.0
1386
7.0
1386
7.0
1385
7.0
1385
7.0
1385
7.0
1384
7.0
1384
7.0
1384
7.1
1383
7.0
1383
7.0
1382
7.0
1382
7.0
1382
0.0
1381
0.0
1380
7.0
1379
7.0
1377
7.1
1377
7.0
1377
0.0
1375
5.0
1373
0.0
1373
0.0
1372
0.0
1371
0.0
1369
0.0
1369
0.0
1367
0.0
1367
6.9
1366
7.0
1364
0.0
1363
7.0
1361
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی میامی