بیوگرافی کامل امیر امینی

متن کامل بیوگرافی امیر امینی

«امیر امینی» در آثاری همچون «در مدت معلوم»، «معراجی ها»، «نشانی»، «مهاجر»، «دندان مار»، «خاک و خون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر امینی

«امیر امینی» در آثاری همچون «در مدت معلوم»، «معراجی ها»، «نشانی»، «مهاجر»، «دندان مار»، «خاک و خون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1393
6.4
1392
7.0
1386
6.9
1368
7.0
1368
7.0
1362
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر امینی