بیوگرافی کامل تورج منصوری

در: ایران ، خراسان رضوی ، مشهد

متن کامل بیوگرافی تورج منصوری

چندین فیلم کوتاه را در مشهد کارگردانی کرد تا اینکه برای آزمودن بخت خود به تهران آمد و بعد از نوشتن یک فیلمنامه (فرار مرگبار)و یک تجربه دستیار کارگردانی به جمع مدیران فیلم برداری ایران پیوست.فارغ التحصيل سينما از دانشگاه اشلند ايالت آريگان آمريكا می باشد و بسیاری از فیلم های مطرح سینمای ایران از دریچه دوربین او گذشته. در سال ۱۳۶۴ لوح زرین فیلم برداری را برای فیلم «جاده های سرد» و در سال ۱۳۶۸ برای فیلم«هامون» سیمرغ بلورین بهترین تصویربرداری را از آن خود کرد.

متن کامل بیوگرافی تورج منصوری

چندین فیلم کوتاه را در مشهد کارگردانی کرد تا اینکه برای آزمودن بخت خود به تهران آمد و بعد از نوشتن یک فیلمنامه (فرار مرگبار)و یک تجربه دستیار کارگردانی به جمع مدیران فیلم برداری ایران پیوست.فارغ التحصيل سينما از دانشگاه اشلند ايالت آريگان آمريكا می باشد و بسیاری از فیلم های مطرح سینمای ایران از دریچه دوربین او گذشته. در سال ۱۳۶۴ لوح زرین فیلم برداری را برای فیلم «جاده های سرد» و در سال ۱۳۶۸ برای فیلم«هامون» سیمرغ بلورین بهترین تصویربرداری را از آن خود کرد.

جوایز تورج منصوری
جوایز تورج منصوری
جوایز تورج منصوری
تورج منصوری در جشنواره های مختلف 13 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
1393
4.0
1388
5.0
1383
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1383
0.0
1374
0.0
1371
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
0.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
7.0
اکران شده
0.0
اکران شده
5.0
پس از تولید (فنی)
0.0
اکران شده
6.3
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
4.0
اکران شده
7.6
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
1396
4.0
1395
5.3
1394
7.0
1394
5.1
5,000,000,000 (تومان)
1393
6.8
1,533,000,000 (تومان)
1390
5.5
1390
7.0
1389
0.0
1389
0.0
1388
0.0
1388
4.0
1388
5.0
1387
3.8
1387
0.0
1387
5.7
1386
4.1
1385
5.0
1383
6.3
1382
0.0
1382
3.0
1380
0.0
1378
0.0
1376
0.0
1374
0.0
1373
0.0
1372
0.0
1372
0.0
1371
6.1
1370
0.0
1370
0.0
1369
8.2
1368
0.0
1367
0.0
1366
0.0
1366
6.5
1364
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1366
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
4.0
1388
0.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
4.8
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های تورج منصوری