بیوگرافی کامل ابراهیم

متن کامل بیوگرافی ابراهیم

« ابراهیم» در آثاری همچون «ایوالله»، «بیست سال انتظار»، «گوزن‌ها» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم

« ابراهیم» در آثاری همچون «ایوالله»، «بیست سال انتظار»، «گوزن‌ها» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1350
0.0
1345
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1353
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم