بیوگرافی کامل فاطمه شکری

متن کامل بیوگرافی فاطمه شکری

«فاطمه شکری» در آثاری همچون «نوزده بزرگتر از بیست»، «اتومات»، «مردن در آب مطهر»، «پسرهای ترشیده»، «سر دلبران»، «گشت 2»، «ثبت با سند برابر است»، «شهر هزار رنگ»، «با ستاره بودن»، «آدم باش»، «کلاشینکف»، «آتیش بازی»، «اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «آخرین شب سال»، «رینگ اسپرت»، «دوستی از جنس آتش»، «سه درجه تب»، «نیش زنبور»، «مسافر چی چست»، «سیب سرخ حوا»، «فریاد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه شکری

«فاطمه شکری» در آثاری همچون «نوزده بزرگتر از بیست»، «اتومات»، «مردن در آب مطهر»، «پسرهای ترشیده»، «سر دلبران»، «گشت 2»، «ثبت با سند برابر است»، «شهر هزار رنگ»، «با ستاره بودن»، «آدم باش»، «کلاشینکف»، «آتیش بازی»، «اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «آخرین شب سال»، «رینگ اسپرت»، «دوستی از جنس آتش»، «سه درجه تب»، «نیش زنبور»، «مسافر چی چست»، «سیب سرخ حوا»، «فریاد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه شکری

آخرین مشارکت های کاربران