بیوگرافی کامل حمیدرضا قطبی

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا قطبی

«حمیدرضا قطبی» در آثاری همچون «صعود»، «قطار آن شب»، «جامه‌دران»، «گلوگاه»، «گمشدگان»، «ملاقات»، «دختر گمشده»، «آسمان محبوب» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا قطبی

«حمیدرضا قطبی» در آثاری همچون «صعود»، «قطار آن شب»، «جامه‌دران»، «گلوگاه»، «گمشدگان»، «ملاقات»، «دختر گمشده»، «آسمان محبوب» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول فیلمبردار» حضور داشته است.

جوایز حمیدرضا قطبی
جوایز حمیدرضا قطبی
جوایز حمیدرضا قطبی
حمیدرضا قطبی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
5.3
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
5.3
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1366
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1396
5.4
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا قطبی

آخرین مشارکت های کاربران