بیوگرافی کامل نگار حسن‌زاده

متن کامل بیوگرافی نگار حسن‌زاده

«نگار حسن‌زاده» در آثاری همچون «وقت صبح»، «گاهی به پشت سر نگاه کن»، «دو ساعت بعد مهرآباد»، «پات»، «خسته نباشید»، «بیتابی بیتا»، «طبقه سوم»، «سه و نیم»، «چاله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نگار حسن‌زاده

«نگار حسن‌زاده» در آثاری همچون «وقت صبح»، «گاهی به پشت سر نگاه کن»، «دو ساعت بعد مهرآباد»، «پات»، «خسته نباشید»، «بیتابی بیتا»، «طبقه سوم»، «سه و نیم»، «چاله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نگار حسن‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران