بیوگرافی کامل صدرالدین شیرین‌نیا

متن کامل بیوگرافی صدرالدین شیرین‌نیا

«صدرالدین شیرین‌نیا» در آثاری همچون «من مادر هستم»، «برخورد خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صدرالدین شیرین‌نیا

«صدرالدین شیرین‌نیا» در آثاری همچون «من مادر هستم»، «برخورد خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلموگرافی صدرالدین شیرین‌نیا

(+ اضافه کردن اثر به سوابق صدرالدین شیرین‌نیا)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1390
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صدرالدین شیرین‌نیا

آخرین مشارکت های کاربران