بیوگرافی کامل آزیتا رایجی

متن کامل بیوگرافی آزیتا رایجی

«آزیتا رایجی» در آثاری همچون «آتش بس2»، «اختاپوس / آهوی پیشونی سفید»، «انتهای خیابان هشتم»، «یکی از ما دو نفر»، «کنعان»، «تسویه حساب»، «آتش بس»، «زن زیادی»، «سربازهای جمعه»، «طلای سرخ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزیتا رایجی

«آزیتا رایجی» در آثاری همچون «آتش بس2»، «اختاپوس / آهوی پیشونی سفید»، «انتهای خیابان هشتم»، «یکی از ما دو نفر»، «کنعان»، «تسویه حساب»، «آتش بس»، «زن زیادی»، «سربازهای جمعه»، «طلای سرخ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزیتا رایجی

آخرین مشارکت های کاربران