بیوگرافی کامل مینو شیخان

متن کامل بیوگرافی مینو شیخان

«مینو شیخان» در آثاری همچون «سه ماهی»، «دهلیز»، «من همسرش هستم»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «مسیر عشق / مسافر کربلا»، «زمانی برای دوست داشتن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مینو شیخان

«مینو شیخان» در آثاری همچون «سه ماهی»، «دهلیز»، «من همسرش هستم»، «تلفن همراه رییس جمهور»، «مسیر عشق / مسافر کربلا»، «زمانی برای دوست داشتن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مینو شیخان