بیوگرافی کامل رمضان ولدی

متن کامل بیوگرافی رمضان ولدی

«رمضان ولدی» در آثاری همچون «کنسرت روی آب»، «چشمک»، «شهرآشوب»، «یاران»، «دو نیمه سیب» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رمضان ولدی

«رمضان ولدی» در آثاری همچون «کنسرت روی آب»، «چشمک»، «شهرآشوب»، «یاران»، «دو نیمه سیب» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1387
7.0
1384
0.0
1371
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رمضان ولدی