بیوگرافی کامل رضا حسینی

متن کامل بیوگرافی رضا حسینی

«رضا حسینی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «قرارگاه مسکونی»، «آخر خط»، «ملک پدری»، «ملکه»، «خوابم می‌آد»، «اخلاقتو خوب کن»، «دزدان خیابان جردن»، «گلچهره»، «تفاخر»، «یه جیب پر پول»، «فوتبالی ها»، «نظام از راست»، «زندگی شیرین»، «زمزمه بودا»، «ترش و شیرین»، «خوابگاه دختران»، «شب کایت‌ها»، «پرنده آهنین»، «یک قدم تا مرگ»، «متولد آذر»، «تخته گاز»، «سبز کوچک»، «توچال»، «زمستان است»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار صحنه»، «گروه خدمات»، «بدل‌کار»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا حسینی

«رضا حسینی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «قرارگاه مسکونی»، «آخر خط»، «ملک پدری»، «ملکه»، «خوابم می‌آد»، «اخلاقتو خوب کن»، «دزدان خیابان جردن»، «گلچهره»، «تفاخر»، «یه جیب پر پول»، «فوتبالی ها»، «نظام از راست»، «زندگی شیرین»، «زمزمه بودا»، «ترش و شیرین»، «خوابگاه دختران»، «شب کایت‌ها»، «پرنده آهنین»، «یک قدم تا مرگ»، «متولد آذر»، «تخته گاز»، «سبز کوچک»، «توچال»، «زمستان است»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «دستیار صحنه»، «گروه خدمات»، «بدل‌کار»، «امور مالی» حضور داشته است.

نقدهای رضا حسینی

عنوان نقد فیلم امتیاز رضا حسینی امتیاز کاربران امتیاز منتقدین
6.9
7.0
7.0
7.0
5.8
0.0
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا حسینی