بیوگرافی کامل امیر عرب

متن کامل بیوگرافی امیر عرب

«امیر عرب» در آثاری همچون «ملک سلیمان نبی (ع)»، «صنم»، «آخرین نبرد»، «حماسه قهرمانان»، «کرکس‌ها می‌میرند»، «مردی در آینه»، «حادثه»، «برگ و باد»، «تابلویی برای عشق»، «انسان ها»، «دفتری از آسمان»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «رها شدگان»، «لبنان عشق من»، «مجازات»، «کودک قهرمان / پایان کودکی»، «کنار برکه‌ها»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «خونبارش»، «از فریاد تا ترور»، «زخم خنجر رفیق»، «زرخرید»، «فریادرس»، «مشکل آقای اعتماد»، «ولی‌نعمت»، «بودن یا نبودن»، «زن شرقی»، «سکوت کوهستان»، «دیدار»، «روز شیطان»، «پرواز از اردوگاه»، «پنجاه روز التهاب»، «اتل متل توتوله»، «شتابزده»، «عبور از غبار»، «برهوت»، «جایزه»، «برنج خونین»، «چلچراغ»، «ملخ زدگان»، «دختران انتظار»، «عروسی مهتاب»، «بازگشت از بوداپست» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «میکس»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر عرب

«امیر عرب» در آثاری همچون «ملک سلیمان نبی (ع)»، «صنم»، «آخرین نبرد»، «حماسه قهرمانان»، «کرکس‌ها می‌میرند»، «مردی در آینه»، «حادثه»، «برگ و باد»، «تابلویی برای عشق»، «انسان ها»، «دفتری از آسمان»، «یاد سبز لک لک ها / محبوبه»، «رها شدگان»، «لبنان عشق من»، «مجازات»، «کودک قهرمان / پایان کودکی»، «کنار برکه‌ها»، «در محاصره»، «بازرس ویژه»، «خونبارش»، «از فریاد تا ترور»، «زخم خنجر رفیق»، «زرخرید»، «فریادرس»، «مشکل آقای اعتماد»، «ولی‌نعمت»، «بودن یا نبودن»، «زن شرقی»، «سکوت کوهستان»، «دیدار»، «روز شیطان»، «پرواز از اردوگاه»، «پنجاه روز التهاب»، «اتل متل توتوله»، «شتابزده»، «عبور از غبار»، «برهوت»، «جایزه»، «برنج خونین»، «چلچراغ»، «ملخ زدگان»، «دختران انتظار»، «عروسی مهتاب»، «بازگشت از بوداپست» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «میکس»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1387
7.0
1378
0.0
1376
7.0
1376
7.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
0.0
1363
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر عرب