بیوگرافی کامل علی عظیمی

متن کامل بیوگرافی علی عظیمی

«علی عظیمی» در آثاری همچون «ماه در جنگل»، «چگونه میلیاردر شدم»، «شیهه اسب»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «قدمگاه»، «توکیو بدون توقف»، «معصوم»، «یاس های وحشی»، «آخرین نبرد»، «مهاجر»، «ساقی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی عظیمی

«علی عظیمی» در آثاری همچون «ماه در جنگل»، «چگونه میلیاردر شدم»، «شیهه اسب»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «قدمگاه»، «توکیو بدون توقف»، «معصوم»، «یاس های وحشی»، «آخرین نبرد»، «مهاجر»، «ساقی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
6.9
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
6.9
1382
6.7
1381
0.0
1377
6.7
1376
0.0
1376
6.9
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1381
0.0
1377
0.0
1376
6.7
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی عظیمی