بیوگرافی کامل محمدرضا لطفی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا لطفی

«محمدرضا لطفی» در آثاری همچون «ریست»، «روایت ناپدید شدن مریم»، «حاجی واشنگتن»، «باد در علفزار می پیچید» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «آهنگساز»، «روابط عمومی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا لطفی

«محمدرضا لطفی» در آثاری همچون «ریست»، «روایت ناپدید شدن مریم»، «حاجی واشنگتن»، «باد در علفزار می پیچید» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «آهنگساز»، «روابط عمومی» حضور داشته است.

نقدهای محمدرضا لطفی

عنوان نقد فیلم امتیاز محمدرضا لطفی امتیاز کاربران امتیاز منتقدین
7.6
7.0
7.1
7.0
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1361
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا لطفی

آخرین مشارکت های کاربران