بیوگرافی کامل صدرالدین شجره

متن کامل بیوگرافی صدرالدین شجره

«صدرالدین شجره» در آثاری همچون «ایراندخت»، «ماه و پلنگ»، «معمای شاه»، «دارکوب»، «زمین انسان ها»، «سپید و سیاه»، «دختران»، «مدار صفر درجه»، «آن سوی دیوار»، «حریف دل»، «صنوبرهای سوزان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صدرالدین شجره

«صدرالدین شجره» در آثاری همچون «ایراندخت»، «ماه و پلنگ»، «معمای شاه»، «دارکوب»، «زمین انسان ها»، «سپید و سیاه»، «دختران»، «مدار صفر درجه»، «آن سوی دیوار»، «حریف دل»، «صنوبرهای سوزان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صدرالدین شجره

آخرین مشارکت های کاربران