بیوگرافی کامل احمد تاجیک

متن کامل بیوگرافی احمد تاجیک

«احمد تاجیک» در آثاری همچون «گلچهره»، «سفر به چزابه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد تاجیک

«احمد تاجیک» در آثاری همچون «گلچهره»، «سفر به چزابه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
6.9
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد تاجیک