بیوگرافی کامل حمید مولوی

متن کامل بیوگرافی حمید مولوی

«حمید مولوی» در آثاری همچون «خانه زیر آب»، «جعبه موسیقی»، «6/45: ارتفاع»، «براده‌های خورشید»، «پله آخر»، «دم صبح»، «دیو و دلبر»، «خواب زمستانی»، «عشق طاهر»، «جدال بزرگ» به عنوان «بازیگر»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «عکاس»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید مولوی

«حمید مولوی» در آثاری همچون «خانه زیر آب»، «جعبه موسیقی»، «6/45: ارتفاع»، «براده‌های خورشید»، «پله آخر»، «دم صبح»، «دیو و دلبر»، «خواب زمستانی»، «عشق طاهر»، «جدال بزرگ» به عنوان «بازیگر»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «عکاس»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.1
1390
7.0
1389
7.0
1386
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید مولوی