بیوگرافی کامل فهیمه ساعی

متن کامل بیوگرافی فهیمه ساعی

«فهیمه ساعی» در آثاری همچون «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «جوان ایرانی»، «شور عشق»، «گرگ‌های گرسنه»، «دزدان خیابان جردن»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «دنیای پر امید»، «راز دشت تاران»، «فوتبالی ها»، «افراطی ها»، «چپ دست»، «زهر عسل»، «گارد ویژه»، «اتل متل توتوله»، «اتانازی»، «رنگ شب»، «بازنده» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «روابط عمومی»، «سرپرست تولید»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فهیمه ساعی

«فهیمه ساعی» در آثاری همچون «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «جوان ایرانی»، «شور عشق»، «گرگ‌های گرسنه»، «دزدان خیابان جردن»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «دنیای پر امید»، «راز دشت تاران»، «فوتبالی ها»، «افراطی ها»، «چپ دست»، «زهر عسل»، «گارد ویژه»، «اتل متل توتوله»، «اتانازی»، «رنگ شب»، «بازنده» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «روابط عمومی»، «سرپرست تولید»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1382
7.0
1379
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.7
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فهیمه ساعی