بیوگرافی کامل فاطمه شهدوست

متولد: 12 تیر 1373

متن کامل بیوگرافی فاطمه شهدوست

«فاطمه شهدوست» در آثاری همچون «دن وارینی»، «هایلایت» به عنوان «مدیر روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه شهدوست

«فاطمه شهدوست» در آثاری همچون «دن وارینی»، «هایلایت» به عنوان «مدیر روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
7.1
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
7.1
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه شهدوست