بیوگرافی کامل علی میلانی

متن کامل بیوگرافی علی میلانی

«علی میلانی» در آثاری همچون «آشفته‌گی»، «نجوا»، «سد معبر»، «عصر یخبندان»، «استراحت مطلق»، «آقا یوسف»، «مرگ تدریجی یک رویا»، «مسافر ری»، «زن زیادی»، «نیمه پنهان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی میلانی

«علی میلانی» در آثاری همچون «آشفته‌گی»، «نجوا»، «سد معبر»، «عصر یخبندان»، «استراحت مطلق»، «آقا یوسف»، «مرگ تدریجی یک رویا»، «مسافر ری»، «زن زیادی»، «نیمه پنهان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی میلانی

آخرین مشارکت های کاربران