بیوگرافی کامل محمد نجفی

متن کامل بیوگرافی محمد نجفی

«محمد نجفی» در آثاری همچون «آزادی مشروط» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد نجفی

«محمد نجفی» در آثاری همچون «آزادی مشروط» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد نجفی