بیوگرافی کامل ابراهیم قراگوزلو

متن کامل بیوگرافی ابراهیم قراگوزلو

«ابراهیم قراگوزلو» در آثاری همچون «آژانس ازدواج»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «معبدجان»، «ماه وش»، «پرچم های قلعه کاوه»، «شهرآشوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم قراگوزلو

«ابراهیم قراگوزلو» در آثاری همچون «آژانس ازدواج»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «معبدجان»، «ماه وش»، «پرچم های قلعه کاوه»، «شهرآشوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم قراگوزلو

آخرین مشارکت های کاربران