بیوگرافی کامل حبیب احمدزاده

متن کامل بیوگرافی حبیب احمدزاده

«حبیب احمدزاده» در آثاری همچون «بهترین مجسمه دنیا»، «آن‌که دریا می‌رود»، «گفت‌وگو با سایه»، «روایت سه گانه»، «اتوبوس شب»، «برج مینو»، «50 قدم آخر»، «مثل یک قصه»، «آژانس شیشه‌ای»، «کیفر» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «طرح اولیه»، «مشاور کارگردان»، «مشاور فیلمنامه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب احمدزاده

«حبیب احمدزاده» در آثاری همچون «بهترین مجسمه دنیا»، «آن‌که دریا می‌رود»، «گفت‌وگو با سایه»، «روایت سه گانه»، «اتوبوس شب»، «برج مینو»، «50 قدم آخر»، «مثل یک قصه»، «آژانس شیشه‌ای»، «کیفر» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «طرح اولیه»، «مشاور کارگردان»، «مشاور فیلمنامه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز حبیب احمدزاده
جوایز حبیب احمدزاده
جوایز حبیب احمدزاده
حبیب احمدزاده در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
6.8
1384
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
7.0
1385
6.9
1376
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب احمدزاده

آخرین مشارکت های کاربران