بیوگرافی کامل علی یعقوبی

متن کامل بیوگرافی علی یعقوبی

«علی یعقوبی» در آثاری همچون «هزارپا»، «با ستاره بودن»، «بادیگارد»، «یک عاشقانه ساده»، «باز هم سیب داری؟»، «زیستن»، «محدوده ابری»، «دیوار به دیوار 2»، «دیوار به دیوار»، «نهنگ عنبر»، «بهمن»، «اختاپوس / آهوی پیشونی سفید» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار طراح لباس»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی یعقوبی

«علی یعقوبی» در آثاری همچون «هزارپا»، «با ستاره بودن»، «بادیگارد»، «یک عاشقانه ساده»، «باز هم سیب داری؟»، «زیستن»، «محدوده ابری»، «دیوار به دیوار 2»، «دیوار به دیوار»، «نهنگ عنبر»، «بهمن»، «اختاپوس / آهوی پیشونی سفید» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار طراح لباس»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
7.0
1393
7.0
1390
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی یعقوبی