بیوگرافی کامل امیرهوشنگ اصغری

متن کامل بیوگرافی امیرهوشنگ اصغری

«امیرهوشنگ اصغری» در آثاری همچون «برف»، «دیگری»، «یک وجب از آسمان»، «بچه‌های ابدی»، «شاه خاموش»، «وصل نیکان»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «گشت 2»، «بید مجنون»، «رقص پرواز»، «هیهات»، «عصر روز دهم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرهوشنگ اصغری

«امیرهوشنگ اصغری» در آثاری همچون «برف»، «دیگری»، «یک وجب از آسمان»، «بچه‌های ابدی»، «شاه خاموش»، «وصل نیکان»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «گشت 2»، «بید مجنون»، «رقص پرواز»، «هیهات»، «عصر روز دهم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1391
6.8
1388
7.0
1386
7.0
1385
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.2
1395
7.0
1385
6.8
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرهوشنگ اصغری

آخرین مشارکت های کاربران