بیوگرافی کامل ناصر کنگاورنظری

متن کامل بیوگرافی ناصر کنگاورنظری

«ناصر کنگاورنظری» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «قاعده بازی» به عنوان «مسئول هنروران»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ناصر کنگاورنظری

«ناصر کنگاورنظری» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «قاعده بازی» به عنوان «مسئول هنروران»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ناصر کنگاورنظری

آخرین مشارکت های کاربران