بیوگرافی کامل یوسف قربانی

متن کامل بیوگرافی یوسف قربانی

«یوسف قربانی» در آثاری همچون «مردی روی ماه»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «آتیش بازی»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «صدای پای من»، «سن‌پطرزبورگ»، «اخراجی‌ها 2»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «شام عروسی»، «انتخاب»، «یاران»، «رابطه پنهانی»، «تازه عروس»، «پاپوش»، «آقامهدی کله‌پز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یوسف قربانی

«یوسف قربانی» در آثاری همچون «مردی روی ماه»، «چهار اصفهانی در بغداد»، «آتیش بازی»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «صدای پای من»، «سن‌پطرزبورگ»، «اخراجی‌ها 2»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «شام عروسی»، «انتخاب»، «یاران»، «رابطه پنهانی»، «تازه عروس»، «پاپوش»، «آقامهدی کله‌پز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یوسف قربانی

آخرین مشارکت های کاربران