بیوگرافی کامل حمید گودرزی

متن کامل بیوگرافی حمید گودرزی

«حمید گودرزی» در آثاری همچون «عصر یخبندان»، «پایان نامه»، «راه آبی ابریشم»، «همه چیز برای فروش»، «مختارنامه»، «گلوگاه شیطان»، «دوئل» به عنوان «گروه فیلمبرداری»، «کرین»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید گودرزی

«حمید گودرزی» در آثاری همچون «عصر یخبندان»، «پایان نامه»، «راه آبی ابریشم»، «همه چیز برای فروش»، «مختارنامه»، «گلوگاه شیطان»، «دوئل» به عنوان «گروه فیلمبرداری»، «کرین»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1393
7.0
1389
6.8
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1392
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید گودرزی