بیوگرافی کامل پوریا پیام

متن کامل بیوگرافی پوریا پیام

«پوریا پیام» در آثاری همچون «زمهریر»، «دل شکسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پوریا پیام

«پوریا پیام» در آثاری همچون «زمهریر»، «دل شکسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.3
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پوریا پیام