بیوگرافی کامل زهرا مصفا

متن کامل بیوگرافی زهرا مصفا

«زهرا مصفا» در آثاری همچون «مارموز»، «مرداد»، «امکان مینا»، «طعم شیرین خیال»، «طبقه حساس»، «همیشه پای یک زن در میان است!» به عنوان «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا مصفا

«زهرا مصفا» در آثاری همچون «مارموز»، «مرداد»، «امکان مینا»، «طعم شیرین خیال»، «طبقه حساس»، «همیشه پای یک زن در میان است!» به عنوان «عکاس» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا مصفا