بیوگرافی کامل احسان برآبادی

متن کامل بیوگرافی احسان برآبادی

«احسان برآبادی» در آثاری همچون «نگار»، «گذر موقت»، «آسمان محبوب»، «اتوبوس شب»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «خواب سفید» به عنوان «طراح پوستر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احسان برآبادی

«احسان برآبادی» در آثاری همچون «نگار»، «گذر موقت»، «آسمان محبوب»، «اتوبوس شب»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «خواب سفید» به عنوان «طراح پوستر» حضور داشته است.

جوایز احسان برآبادی
جوایز احسان برآبادی
جوایز احسان برآبادی
احسان برآبادی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
6.8
1394
5.4
1388
5.3
1385
0.0
1383
7.3
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احسان برآبادی

آخرین مشارکت های کاربران