بیوگرافی کامل امین هنرمند

متن کامل بیوگرافی امین هنرمند

«امین هنرمند» در آثاری همچون «قصر شیرین»، «سمفونی نهم»، «امروز» به عنوان «موسیقی متن» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امین هنرمند

«امین هنرمند» در آثاری همچون «قصر شیرین»، «سمفونی نهم»، «امروز» به عنوان «موسیقی متن» حضور داشته است.

جوایز امین هنرمند
جوایز امین هنرمند
جوایز امین هنرمند
امین هنرمند در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
6.5
1396
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امین هنرمند