بیوگرافی کامل یدالله شادمانی

در: ایران ، کرمان ،

متن کامل بیوگرافی یدالله شادمانی

«یدالله شادمانی» در آثاری همچون «سه ماهی»، «ایوب»، «گورکن»، «سه کام حبس»، «سال های دور از خانه»، «ما همه با هم هستیم»، «ممیرو»، «طعم شیرین خیال»، «حبیب آقا»، «تنها در چند دقیقه سكوت»، «شیار ۱۴۳»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «پنج تا پنج»، «خسته نباشید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یدالله شادمانی

«یدالله شادمانی» در آثاری همچون «سه ماهی»، «ایوب»، «گورکن»، «سه کام حبس»، «سال های دور از خانه»، «ما همه با هم هستیم»، «ممیرو»، «طعم شیرین خیال»، «حبیب آقا»، «تنها در چند دقیقه سكوت»، «شیار ۱۴۳»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «پنج تا پنج»، «خسته نباشید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز یدالله شادمانی
جوایز یدالله شادمانی
جوایز یدالله شادمانی
یدالله شادمانی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یدالله شادمانی

آخرین مشارکت های کاربران