بیوگرافی کامل مری آپیک

متن کامل بیوگرافی مری آپیک

«مری آپیک» در آثاری همچون «اختاپوس»، «بن‌بست»، «مظفر»، «اسرار گنج دره جنی»، «داش‌آکل»، «صمد خوشبخت می‌شود» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مری آپیک

«مری آپیک» در آثاری همچون «اختاپوس»، «بن‌بست»، «مظفر»، «اسرار گنج دره جنی»، «داش‌آکل»، «صمد خوشبخت می‌شود» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
5.2
1357
6.9
1353
0.0
1353
6.9
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مری آپیک