بیوگرافی کامل آراماییس آقامالیان

متن کامل بیوگرافی آراماییس آقامالیان

«آراماییس آقامالیان» در آثاری همچون «یاقوت سه چشم»، «سه فراری»، «گل‌آقا»، «دو انسان»، «جلاد»، «دختر ولگرد»، «فرشته‌ای در خانه من»، «بچه‌های محل»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «انسان‌ها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آراماییس آقامالیان

«آراماییس آقامالیان» در آثاری همچون «یاقوت سه چشم»، «سه فراری»، «گل‌آقا»، «دو انسان»، «جلاد»، «دختر ولگرد»، «فرشته‌ای در خانه من»، «بچه‌های محل»، «در جست‌و‌جوی داماد»، «انسان‌ها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مشاور کارگردان» حضور داشته است.

فیلموگرافی آراماییس آقامالیان

(+ اضافه کردن اثر به سوابق آراماییس آقامالیان)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آراماییس آقامالیان

آخرین مشارکت های کاربران