بیوگرافی کامل واهان آقامالیان

متن کامل بیوگرافی واهان آقامالیان

«واهان آقامالیان» در آثاری همچون «قصه شب»، «هنگامه»، «خداحافظ تهران»، «زن و عروسک‌هایش»، «دختر ولگرد»، «دلهره»، «یک قدم تا مرگ»، «طوفان در شهر ما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی واهان آقامالیان

«واهان آقامالیان» در آثاری همچون «قصه شب»، «هنگامه»، «خداحافظ تهران»، «زن و عروسک‌هایش»، «دختر ولگرد»، «دلهره»، «یک قدم تا مرگ»، «طوفان در شهر ما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های واهان آقامالیان

آخرین مشارکت های کاربران