بیوگرافی کامل حکمت آقانیکیان

متن کامل بیوگرافی حکمت آقانیکیان

«حکمت آقانیکیان» در آثاری همچون «دشت سرخ»، «سرنوشت» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حکمت آقانیکیان

«حکمت آقانیکیان» در آثاری همچون «دشت سرخ»، «سرنوشت» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1347
0.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1347
0.0
1346
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حکمت آقانیکیان

آخرین مشارکت های کاربران