بیوگرافی کامل هادی افشار

متن کامل بیوگرافی هادی افشار

«هادی افشار» در آثاری همچون «مادر پاییزی»، «پایان نامه»، «برگ و باد»، «گاندو»، «آنام»، «فرزند زمین»، «دخمه»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «صدای منو می شنوید»، «ریکاوری»، «روسی»، «آلما»، «دریاکنار»، «میکائیل»، «ننه نقلی»، «دوازده روی هشت»، «کلبه»، «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر صدابرداری»، «صدابردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هادی افشار

«هادی افشار» در آثاری همچون «مادر پاییزی»، «پایان نامه»، «برگ و باد»، «گاندو»، «آنام»، «فرزند زمین»، «دخمه»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «صدای منو می شنوید»، «ریکاوری»، «روسی»، «آلما»، «دریاکنار»، «میکائیل»، «ننه نقلی»، «دوازده روی هشت»، «کلبه»، «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مدیر صدابرداری»، «صدابردار» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1389
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
7.0
1396
0.0
1396
0.0
1396
6.7
1395
5.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
پخش شده
6.8
1396
0.0
1394
7.0
1393
7.0
1393
0.0
1390
6.7
1389
0.0
1387
7.0
1387
0.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هادی افشار