بیوگرافی کامل آنوش

متن کامل بیوگرافی آنوش

« آنوش» در آثاری همچون «مرگ سفید»، «شیر خفته»، «گوزن‌ها»، «شهر آفتاب»، «حسن‌دینامیت»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «رضا چلچله»، «شهر هرت»، «باباکرم»، «قهرمانان»، «بارگاه شیطان»، «شکوه قهرمان»، «جاده تبه‌کاران»، «گل‌آقا»، «وسوسه شیطان»، «از جان گذشتگان»، «دالاهو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آنوش

« آنوش» در آثاری همچون «مرگ سفید»، «شیر خفته»، «گوزن‌ها»، «شهر آفتاب»، «حسن‌دینامیت»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «رضا چلچله»، «شهر هرت»، «باباکرم»، «قهرمانان»، «بارگاه شیطان»، «شکوه قهرمان»، «جاده تبه‌کاران»، «گل‌آقا»، «وسوسه شیطان»، «از جان گذشتگان»، «دالاهو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آنوش