بیوگرافی کامل احمد ابراهیمی

متن کامل بیوگرافی احمد ابراهیمی

«احمد ابراهیمی» در آثاری همچون «دایره مینا»، «زنبورک»، «حمله خرچنگ‌ها»، «پول خارجی»، «بوعلی سینا»، «بن‌بست»، «سوته‌دلان»، «ملکوت»، «طبیعت بی‌جان»، «آخرین پرواز»، «جای امن»، «شطرنج باد»، «برهنه تا ظهر با سرعت»، «پستچی»، «ستارخان»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «رقاصه شهر»، «حادثه جویان»، «عروس بیانکا»، «شهر گناه»، «سلطان قلبها»، «دزد سیاه‌پوش»، «مرد حنجره طلایی»، «مرد بی ستاره»، «سه ناقلا در ژاپن»، «گدایان تهران»، «نبرد غول‌ها»، «دنیای پول»، «فرزند صبح»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «روسپی»، «سه کارآگاه خصوصی / 0007»، «ضربت»، «یک قدم تا مرگ»، «دختری فریاد می‌کشد»، «آتش و خاکستر» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد ابراهیمی

«احمد ابراهیمی» در آثاری همچون «دایره مینا»، «زنبورک»، «حمله خرچنگ‌ها»، «پول خارجی»، «بوعلی سینا»، «بن‌بست»، «سوته‌دلان»، «ملکوت»، «طبیعت بی‌جان»، «آخرین پرواز»، «جای امن»، «شطرنج باد»، «برهنه تا ظهر با سرعت»، «پستچی»، «ستارخان»، «کاکو»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «رقاصه شهر»، «حادثه جویان»، «عروس بیانکا»، «شهر گناه»، «سلطان قلبها»، «دزد سیاه‌پوش»، «مرد حنجره طلایی»، «مرد بی ستاره»، «سه ناقلا در ژاپن»، «گدایان تهران»، «نبرد غول‌ها»، «دنیای پول»، «فرزند صبح»، «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»، «روسپی»، «سه کارآگاه خصوصی / 0007»، «ضربت»، «یک قدم تا مرگ»، «دختری فریاد می‌کشد»، «آتش و خاکستر» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1357
0.0
1354
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
5.0
1368
5.0
1366
5.2
1357
7.6
1356
7.0
1355
7.8
1353
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1355
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد ابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران