بیوگرافی کامل ابریشمی

متن کامل بیوگرافی ابریشمی

« ابریشمی» در آثاری همچون «ماه عسل»، «ذبیح»، «شعله‌های خشم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابریشمی

« ابریشمی» در آثاری همچون «ماه عسل»، «ذبیح»، «شعله‌های خشم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1355
6.9
1354
0.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابریشمی