بیوگرافی کامل منوچهر احمدی

متن کامل بیوگرافی منوچهر احمدی

«منوچهر احمدی» در آثاری همچون «کیفر»، «موج طوفان»، «شیطان / شمر»، «قصه خیابان دراز»، «مریم و مانی»، «این گروه محکومین»، «مرثیه»، «میراث»، «صدای صحرا»، «خشم و خون»، «خروس»، «صادق‌کرده»، «داش‌آکل»، «حسن‌کچل»، «چرخ بازیگر»، «مردی از اصفهان»، «زنی به نام شراب»، «بهار» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «چهره‌پرداز»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر احمدی

«منوچهر احمدی» در آثاری همچون «کیفر»، «موج طوفان»، «شیطان / شمر»، «قصه خیابان دراز»، «مریم و مانی»، «این گروه محکومین»، «مرثیه»، «میراث»، «صدای صحرا»، «خشم و خون»، «خروس»، «صادق‌کرده»، «داش‌آکل»، «حسن‌کچل»، «چرخ بازیگر»، «مردی از اصفهان»، «زنی به نام شراب»، «بهار» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «چهره‌پرداز»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1359
7.0
1357
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر احمدی

آخرین مشارکت های کاربران